ETKB'DEN BİR İLK: ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ EYLEM PLANI (2017-2023)

ETKB'DEN BİR İLK: ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ EYLEM PLANI (2017-2023)2 Ocak 2018 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023) metnine 
http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/20180102M1-1-1.pdf bağlantısından ulaşılabilir.

Enerji Verimliliği Strateji Belgesi (2012-2023) çerçevesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan Eylem Planı 2015 yılında görüşe açılmıştı.

Plan uyarınca 2017-2023 döneminde toplam 6 kategoride tanımlanan 55 eylemin gerçekleşmesiyle 2023 yılında ülkemizin birincil enerji tüketiminin %14 azaltılması, bunun için 10,9 milyar ABD Doları yatırım yapılması hedeflenmektedir. Bu yatırımların geri dönüş süreleri ise ortalama 7 yıl olarak belirlenmiştir.