Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma ve Satış İşlemleri Uygulama Yönetmeliği

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma ve Satış İşlemleri Uygulama Yönetmeliği

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma ve Satış İşlemleri Uygulama Yönetmeliği Resmi Gazetede yayınlanmış olup 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yeni yönetmelikle birlikte hali hazırda yürürlükte bulunan Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliği yürürlükten kalkacaktır.

Yeni yönetmeliğin geçici 1. maddesi uyarınca hali hazırda ihale ilanı yapılmış ve sözleşmeye bağlanmamış ihaleler eski yönetmeliğe göre sonuçlandırılacak olup dağıtım şirketlerinin 1 ay içerisinde mevcut ihale prosedürlerini yeni yönetmeliğe uygun hale getirerek Kuruma sunmaları gerekmektedir.