Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


Söz konusu değişiklikle genel aydınlatma sayaçlarının OSOS kapsamına alınması işlemine ilişkin süre 31/12/2021 tarihine kadar, 18.maddenin 4.fıkrasının uygulanması ise 1/1/2022 tarihine kadar uzatılmıştır.