Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliği

Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliği

Resmi Gazetede Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliği yayınlanmış olup 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Söz konusu yönetmeliğin yürürlüğü ile birlikte halen yürürlükte olan Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği yürürlükten kalkacaktır.

Yeni yönetmelikte eskisinden farklı olarak doğrudan Kurum tarafından hem dağıtım hem de perakende satış şirketlerinde inceleme yapılabileceğine ilişkin hükümler bulunmaktadır.