Danışmanlık

Danışmanlık

ÜST Hukuk Danışmanlık Bölümü, başta enerji sektörü olmak üzere sektörel düzenlemeye tabi alanlarda ve şirketler hukukunun gerekli kıldığı kurumsal hukuk düzenlemelerinde kurumsal müvekkillerine rekabet ve regülasyon uyum danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır.


Bu kapsamda;

    • Türk Ticaret Kanunu 

    • Rekabetin Korunması Hakkında Kanun

    • Sermaye Piyasası Kanunu

    • Sınai Mülkiyet Kanunu


başta olmak üzere geniş bir alanda kurumsal hukuk danışmanlığı hizmetleri sağlanmaktadır.