Tolga Cem SEYFELİ

Tolga Cem SEYFELİ

KİŞİSEL BİLGİ

Medeni durum : Evli ve bir çocuk babası

Doğum Tarihi : 1972

DoğumYeri : Amasya


EĞİTİMİ

Lisans : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Staj : Ankara Barosu Avukatlık Stajı

Uzmanlık : Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi – AB Hukuku Uzmanlık Eğitimi

Yüksek Lisans : Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk


İŞ DENEYİMİ

1995 – 1997: Serbest Avukatlık

1997 – 2003: Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği, Avukat

2003 – 2004: Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği, Hukuk Müşaviri

2004 – 2006: Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü Regülasyon ve Rekabet Dairesi Başkanlığı, Başkan Yardımcısı

2006 Şubat – Temmuz: Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü Regülasyon ve Rekabet Dairesi Başkanlığı, Daire Başkanı

2007 – 2010: Ulaştırma Bakanlığı Hukuk Müşaviri

2010 – 2011: BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. I. Hukuk Müşaviri

2011 – 2013: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Regülasyon Stratejileri, Kurum ve Devlet İlişkileri Direktörü

2013 – 2015: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Hukuk Genel Müdür Yardımcısı

2015 –: Serbest Avukatlık


YABANCI DİL : İngilizce


DENEYİM

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Seyfeli, yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü özel hukuk bölümünde, rekabet hukukuna ilişkin “Temel Kaynak Faaliyetten Yararlandırma Zorunluluğu” adlı teziyle tamamlamıştır. Halen aynı yerde doktora çalışması yürütmektedir.

Avukatlık stajını Ankara Barosu’nda tamamlayan Seyfeli, 1995 yılından bu yana Ankara Barosuna kayıtlı Avukat olarak çalışmaktadır.

Meslek hayatı boyunca;

1997-2007 yılları arasında Türk Telekomünikasyon A.Ş.’de Avukat ve Hukuk Müşaviri olarak çalışmış, telekomünikasyon sektörünün serbestleşmesine ilişkin çalışmalarda bilfiil bulunarak, yasal düzenlemelerin hazırlanmasında görev almış, regülasyon ve rekabet biriminin kurucu başkan yardımcılığı görevini ifa etmiştir.

2007-2010 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığında Hukuk Müşaviri olarak çalışan Seyfeli, bu dönemde 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu başta olmak üzere birçok yasal düzenleme çalışmasına katkı sağlamış, başta haberleşme olmak üzere Bakanlığın düzenleme konularında gerek dava takibi gerekse hukuki danışmanlık faaliyetlerini yürütmüştür.

2010-2011 yıllarında Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) I. Hukuk Müşaviri olarak görev yapan Seyfeli, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasayı Kanununda değişiklik çalışmaları, ulusal ve uluslararası tahkim, dava takibi ve hukuki danışmanlık, uluslararası transit doğal gaz hattı projelerinin milletlerarası anlaşma ve sözleşme müzakerelerinde yer almış, BOTAŞ International Ltd.’in denetçiliği görevlerini yürütmüştür.

2011 yılında Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. bünyesinde çalışmaya başlayan Seyfeli, önce regülasyon birimine bağlı olarak Kurum ve Devlet İlişkileri Direktörlüğü görevini yürütmüş, sektörel düzenlemelerin takibi, regülasyon stratejilerinin oluşturulmasına katkı sağlanması ve düzenleyici kuruluşlarla ilişki süreçlerini yönetmiştir.

Daha sonra Hukuktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yapan Seyfeli, bu dönemde Turkcell’in yurtiçi ve yurtdışı iştiraklerinde yönetim kurulu üyeliği, ulusal ve uluslararası tahkim ve dava takibi, hukuki danışmanlık, kurumsal hukuk, sermaye piyasaları uyum faaliyetlerinde bulunmuştur.

Ayrıca bu dönemde 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda yapılan değişiklikle kurulan Erişim Sağlayıcıları Birliğinin kuruluş çalışmalarında bulunmuş, Birlik tüzüğünün hazırlanmasında aktif  görev almış ve Birliğin Kurucu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür.

2015 yılında Turkcell’den ayrılarak “Tolga Cem Seyfeli Hukuk & Danışmanlık” çatısı altında serbest Avukatlık faaliyeti göstermeye başlayan Seyfeli, elektronik haberleşme (telekomünikasyon) ve enerji sektörlerinde regülasyon ve rekabet alanında yoğun birikim ve tecrübe edinmiş, elektronik haberleşme hukuku, enerji hukuku, internet ve bilişim hukuku, kurumsal hukuk ve rekabet hukuku başta olmak üzere mesleki faaliyetini sürdürmektedir.