Enerji Hukuku

Enerji Hukuku

Ülkemizde enerji sektörü 1993 yılına kadar devlet tekelinde bulunmuştur. 1993 yılından itibaren başlayan enerji sektöründe yeniden yapılandırılma süreci düzenleyici kurumların bu sektörde de kendisine yer bulmasına neden olmuştur. Düzenleyici kurumların oluşması ve piyasanın özel sermayeye açılması enerji sektöründeki gelişimin oldukça hızlı olmasına neden olmuştur. Enerji hukukunun henüz yeni bir hukuk dalı olması ve düzenleyici kurumların yeni kurulması nedeniyle uygulamada birçok sorun ortaya çıkmaktadır.

ÜST Hukuk & Danışmanlık olarak uzman kadromuzla müvekkillerimize enerji hukuku ile ilgili sorunlarında şu hizmetleri vermekteyiz:

   • Enerji sözleşmelerinin hazırlanması, müzakeresi, bu konuda hukuki danışmanlık yapılması
   • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nun almış olduğu düzenleyici kararlara göre hukuki danışmanlık yapılması
   • EPDK’nın vermiş olduğu idari para cezalarına karşı iptal davası açılması, bu süreçte hukuki danışmanlık yapılması
   • Petrol, doğalgaz, LPG, elektrik piyasalarında piyasaya yeni dahil olan müvekkillerimize hukuki danışmanlık yapılması
   • Yenilenebilir veya diğer enerji kaynaklarının çıkarımı, depolanması, elektrik üretiminde kullanılması, bu kaynakların ve elektriğin dağıtımı için gerekli izinlerin alınması, bu süre zarfında hukuki danışmanlık yapılması
   • İzin ve lisans, ön lisans başvurularının yapılması, bu süreçte hukuki danışmanlık yapılması
   • Müvekkil şirketlerin devralma – birleşme işlemlerinde sözleşme metinlerinin hazırlanması, hukuki danışmanlıkta bulunulması