Bankacılık ve Finans Hukuku

Bankacılık ve Finans Hukuku

Bankalar günümüz iş dünyasının temel taşını oluşturmaktadır. Her türlü alışveriş ve tasarruf bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Diğer hukuk dallarına göre daha eski ve köklü olan Bankacılık ve Finans Hukuku ayrıntılarıyla, para gibi maddi varlığa dayanmasıyla oldukça önemlidir ve hata kabul etmemektedir. Zira hukukta hak düşümü ve zaman aşımı süreleri mevcut olup bunların birçok istisnai düzenlemesi mevcuttur. Bu da herhangi bir yanlış yapıldığı takdirde geri dönüşünün mümkün olmaması sonucunu doğurabilmektedir. Ayrıca küreselleşme en çok bankacılık ve finans sektörünü etkilemiştir. Yabancı özel sermaye ile birlikte artan bölgesel entegrasyon ülkemizi finans merkezi haline getirmektedir. Her ne kadar bankacılık hukuku ülkemizde köklü olsa da her gün yeni kavramlar, yeni uygulamalar çıkmaktadır. Bu da sektörde hukukun takibini zora sokmaktadır.

ÜST Hukuk & Danışmanlık olarak uzman kadromuzla Bankacılık ve Finans Hukukunda şu hizmetleri vermekteyiz:

   • Banka ve finans şirketlerinin kredi sözleşmeleri, ipotek, teminatlı işlem ve faktöring işlemlerinden doğan davalar
   • Kredi sözleşmelerinin düzenlenmesi
   • Sermaye piyasası uygulamalarının denetlenmesi
   • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve TMSF ile ilgili hukuki işlemler
   • Finans ve bankacılık sektöründe hukuki danışmanlık hizmeti
   • Yurt içinde banka kurulması, şube açılması ya da yabancı sermayeli bir bankanın şube açması aşamasında hukuki danışmanlık
   • Bankacılık faaliyetinde bulunabilmek için BDDK’ya başvuruda bulunulması
   • Bankaların faaliyet alanları ile finansal raporlama ve denetim usulleri ve faaliyetlerinin geçici ya da sürekli durdurulması kararlarına karşı gerekli itirazların yapılması, hukuki danışmanlık yapılması