Aile ve Miras Hukuku

Aile ve Miras Hukuku

8049 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş olan aile ve miras hukuku hakkında şu hizmetleri vermekteyiz:

   • Boşanma davaları, nafaka, tazminat, velayet davaları
   • Aile içi şiddet, evden uzaklaştırma davaları, 6284 sayılı yasa gereği koruma tedbiri kararı alınması
   • Eşler arasında mal rejimi davaları
   • Soy bağı, babalık, evlat edinme, evlatlıktan red davaları
   • Kişilik haklarının korunması davaları
   • İsim değişikliği davaları
   • Nüfus sicilinde değişiklikler
   • Miras, tenkis, muvazaa davaları
   • Mirasın dağıtımı, terekenin yönetimi davaları
   • Vesayet davaları, kayyum atama