İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

4857 Sayılı İş Kanunu ve sonrasında çıkarılan mevzuatla iş dünyasında ve sosyal güvenlik alanında önemli yenilikler yapıldı. İş hukuku, gerek işçi – işveren gerekse, işveren – idare arasında birçok düzenlemeyi barındırmaktadır. Günümüz iş dünyasında işveren ve işçilerin bu değişiklikleri takip etmesi imkansızdır. ÜST Hukuk & Danışmanlık olarak müvekkillerimizin hak ve menfaatlerini uzman kadromuzla sürekli değişen iş dünyası şartlarında korumaktayız.

İş ve sosyal güvenlik hukuku alanında hizmetlerimiz:

   • İş sözleşmelerinin hazırlanması, müzakere edilmesi
   • Toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması, müzakere edilmesi ve toplu iş sözleşmelerinden kaynaklanan davaların takibi
   • İşçi alacakları ve tazminat davalarında arabuluculuk, dava takibi ve danışmanlık hizmeti
   • İş kazalarından kaynaklanan maddi - manevi tazminat davaları
   • İş akdinin feshi sözleşmelerinin hazırlanması
   • İşe iade davalarında taraf vekilliği