İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Günümüz dünyasında borç ilişkilerinde ifa edilmeme sorunuyla sıklıkla karşılaşılmaktadır. ÜST Hukuk & Danışmanlık olarak; müvekkillerimizin aleyhine başlatılan icra takiplerini, müvekkillerimizin başlattığı icraları takip ederek gerek alacak – borç tahsili konusunda gerekse haciz işlemlerinde hukuki destek sağlayarak yardımcı olmaktayız. Müvekkil şirketlerimizin iflas istemesi, iflas ertelemesi, konkordato işlemlerinde hukuki danışmanlık yapmaktayız.

İcra ve iflas hukukunda müvekkillerimize hizmetlerimiz şu şekildedir:

   • İcra dairesinde alacak takibi, icra mahkemesi dosya takibi, haciz
   • Taşınır teslimi, taşınmaz tahliye ve teslimi
   • Menfi tespit davası, rehinin paraya çevrilmesi, ipoteğin paraya çevrilmesi, haciz olunan malın paraya çevrilmesi        
   • Alacaklı ya da borçlu müvekkiller ile karşı taraf arasında sulh anlaşmalarının protokolünün hazırlanması