Bizimle İrtibata Geçin: +90 312 286 87 08

ÜST Hukuk & Danışmanlık
ÜST Hukuk & Danışmanlık

ÜST Hukuk & Danışmanlık

ÜST Hukuk & Danışmanlık, bugünün hukuki temellerini, deneyimlerden yararlanarak, inovatif bir bakış açısıyla sunmayı taahhüt eder. Bu inovatif vizyonla, gelişen ve değişen dünyanın hukuki ihtiyaçlarını daha efektif bir biçimde çözümlenmesi uygulamaları ortaya koyar.

İnsanlık tarihi sürekli gelişirken, hukuk da toplumsal yapıya ayak uydurmaya mecbur kalmıştır. Fakat hukukun diğer birçok disiplinden farklı olarak, tamamen değişmek yerine ilk ve doğru oturtulan temellerin üzerine gelişen bir sosyolojik olgu olduğu kesindir. Bu sebeple, Hammurabi yasalarından günümüze kadar gelişmiş, bölgesel değerlere göre farklılıklar göstermiş, tarihin tozlu raflarında çeşitli mekanizmalara bürünmüştür.

Hiçbir hukukçu, tecrübelerinden faydalanmadan bu toplumsal disiplini geliştirebileceğini söyleyemese de sürekli değişen ve gelişen dünya hukukun da değişip gelişmesini gerektirmiştir.Sonuçta, ÜST Hukuk & Danışmanlık’a göre bilgi, deneyim ve sürdürülebilir entellektüelite ile harmanlanan hukuk anlayışı oluşmuştur. ÜST Hukuk & Danışmanlık da bu bilgiye ve vizyona kalite katarak yoluna devam etmektedir. ÜST Hukuk & Danışmanlık sorunu çözüme ulaştırana kadar yöntemlerini belirler, yönetir ve uygular

Adalet, herkese kendi hakkını vermek konusunda kat’i ve devamlı bir iradedir.

Bize Danışın

Protek Kablo Captcha
Son Paylaşımlarımız

Bilinmesi Gerekenler

Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliği

Resmi Gazetede Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliği yayınlanmış olup 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. Söz konusu yönetmeliğin yürürlüğü ile birlikte halen yürürlükte olan Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği yürürlükten kalkacaktır. Yeni yönetmelikte eskisinden farklı olarak doğrudan Kurum tarafından hem dağıtım hem de perakende satış şirketlerinde inceleme yapılabileceğine ilişkin hükümler bulunmaktadır.

Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu değişiklikle genel aydınlatma sayaçlarının OSOS kapsamına alınması işlemine ilişkin süre 31/12/2021 tarihine kadar, 18.maddenin 4.fıkrasının uygulanması ise 1/1/2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma ve Satış İşlemleri Uygulama Yönetmeliği

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma ve Satış İşlemleri Uygulama Yönetmeliği Resmi Gazetede yayınlanmış olup 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yeni yönetmelikle birlikte hali hazırda yürürlükte bulunan Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliği yürürlükten kalkacaktır. Yeni yönetmeliğin geçici 1. maddesi uyarınca hali hazırda ihale ilanı yapılmış ve sözleşmeye bağlanmamış ihaleler eski yönetmeliğe göre sonuçlandırılacak olup dağıtım şirketlerinin 1 ay içerisinde mevcut ihale prosedürlerini yeni yönetmeliğe uygun hale getirerek Kuruma sunmaları gerekmektedir.