Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliği

Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliği

Resmi Gazetede Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliği yayınlanmış olup 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. Söz konusu yönetmeliğin yürürlüğü ile birlikte halen yürürlükte olan Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği yürürlükten kalkacaktır. Yeni yönetmelikte eskisinden farklı olarak doğrudan Kurum tarafından hem dağıtım hem de perakende satış şirketlerinde inceleme yapılabileceğine ilişkin hükümler bulunmaktadır.

Devamını Oku
Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu değişiklikle genel aydınlatma sayaçlarının OSOS kapsamına alınması işlemine ilişkin süre 31/12/2021 tarihine kadar, 18.maddenin 4.fıkrasının uygulanması ise 1/1/2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

Devamını Oku
Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma ve Satış İşlemleri Uygulama Yönetmeliği

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma ve Satış İşlemleri Uygulama Yönetmeliği

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma ve Satış İşlemleri Uygulama Yönetmeliği Resmi Gazetede yayınlanmış olup 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yeni yönetmelikle birlikte hali hazırda yürürlükte bulunan Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliği yürürlükten kalkacaktır. Yeni yönetmeliğin geçici 1. maddesi uyarınca hali hazırda ihale ilanı yapılmış ve sözleşmeye bağlanmamış ihaleler eski yönetmeliğe göre sonuçlandırılacak olup dağıtım şirketlerinin 1 ay içerisinde mevcut ihale prosedürlerini yeni yönetmeliğe uygun hale getirerek Kuruma sunmaları gerekmektedir.

Devamını Oku
ETKB'DEN BİR İLK: ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ EYLEM PLANI (2017-2023)

ETKB'DEN BİR İLK: ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ EYLEM PLANI (2017-2023)